(8 428) 75 002 | ariogalosld@gmail.com | sitemap   sitemap

Ketvirtadienis, 19 lapkričio 2020 09:00

DOKUMENTAI DĖL PRIĖMIMO

 

Reikalingi dokumentai, norint užpildyti prašymą priimti vaiką į Raseinių rajono Ariogalos lopšelį - darželį: 

  • 1. vaiko gimimo liudijimo ar gimimo įrašą liudijančio išrašo kopiją.
  • 2. dokumentai, kuriais vadovaujantis teikiama pirmenybė priimant vaiką į mokyklą.
  • 3. pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą/ pažyma apie įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.
  • 4. prašymas dėl vaiko piėmimo į Lopšelį - darželį. 
  •      Prašymas dėl vaiko priėmimo į Ariogalos lopšelį-darželį (parsisiųsti dokumentą)
  •      Prašymas dėl vaiko priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę (parsisiųsti dokumentą)
  • 5. vaiko sveikatos pažyma (reikalinga, kai vaikas pradeda lankyti darželį)

Į ankstyvojo amžiaus ugdymo grupę priimami vaikai nuo 1 iki 3 metų.

Į ikimokyklinio ugdymo grupę priimami vaikai nuo 3 iki 5 metų.

Į priešmokyklinio ugdymo grupę vaikas priimamas:

kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai;
kai tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir jam reikalinga nuolatinė specialistų pagalba.
Į priešmokyklinio ugdymo grupę vaikas priimamas vieneriems metams.

Priešmokyklinis ugdymas anksčiau gali būti teikiamas tėvų (įtėvių, globėjų) prašymu, vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtinta tvarka, bet ne anksčiau nei jam sueis 5 metai.

Skaityti 29712 kartai Atnaujinta Ketvirtadienis, 09 rugsėjo 2021 11:05

Ariogalos lopšelis-darželis
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Smėlynų g. 7A, Ariogala, LT-60265, Raseinių r. sav.
Telefonas: (8 428) 75002
El. paštas:  ariogalosld@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290082230