(8 428) 75 002 | ariogalosld@gmail.com | sitemap   sitemap

Trečiadienis, 27 sausio 2021 09:38

Meninio ugdymo mokytojos veikla

          Muzika – svarbi ugdymo proceso dalis. Muzikinėje veikloje lavinama vaikų intonacija, formuojami įgūdžiai. Muzikos mokytoja metodininkė Rita Grubliauskienė organizuoja ir veda su vaikais šventinius renginius, vykdo projektinę veiklą, aktyviai dalyvauja miesto ir respublikiniuose muzikiniuose renginiuose.

 

Etninis projektas ,,Tu, lineli, Žydražiedi! "

 

                Jau greit žiema persiris į savo karaliavimo laiko antrą pusę, pradėsime ilgėtis saulutės šviesos ir šilumos. Ateis vasaris, turintis vasarą menantį vardą. Vasario 3 d. – Šv. Blažiejaus arba Linų diena. Kasdienių darbų sūkuryje prisiminkime senolių tradiciją pagerbti taip svarbų augalą liną už jo teikiamą vėsą karštą vasaros dieną ir už lino patalų šilkinį švelnumą žiemą.

                Ariogalos lopšelio - darželio meninio ugdymo mokytoja Rita Grubliauskienė kartu su ,,Nykštukų" grupės ugdytiniais, dalyvavo ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdymo įstaigų etininiame projekte ,,Tu, lineli, Žydražiedi!". Vaikai susipažino su linų apdorojimo etapais ir tuos veiksmus lydinčiais papročiais, burtais, mįslėmis, dainomis, rateliais, žaidimais. Vėliau vaikai sušoko lietuvių liaudies šokį pagal dainą ,,Pasėjau linelius". 

               Projekto tikslas – Prisiminti senolių tradiciją pagerbti taip svarbų lietuviams augalą liną, skatinti ugdymo įstaigas propaguoti folklorą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų tarpe, kaip saviraiškos ir bendravimo priemonę. 

                Projekto uždaviniai:

1. Supažindinti vaikus su linų apdorojimo etapais (rovimu, džiovinimu, pėdų rišimu, pėdų statymu, suvežimu į klojimą, linų kūlimu, mynimu, brukimu, šukavimu, verpimu, audimu, virvės pynimu) ir tuos veiksmus lydinčiais papročiais, burtais, mįslėmis, dainomis, rateliais, žaidimais.

2. Skleisti ir puoselėti liaudies tradicijas ir papročius, pritaikant juos šiuolaikiniame gyvenime.

3. Plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ugdymo įstaigų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, dalintis gerąja patirtimi.

                Projektą organizuoja: Kelmės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, adresas Birutės 9, LT-86142, Kelmė, Kelmės švietimo pagalbos tarnyba.

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROJEKTAS "SODAI SODAI, LELIUMAI"

         Projekto tikslas - skleisti ir puoselėti lietuvių etninę kultūrą, ugdyti atsakpmybę už tautos kultūros paveldą, susipažinti su Advento - Kalėdų laikotarpio lietuvių liaudies žaidimais, dainomis, rateliais, burtais. Projektas skirtas  Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų Advento - Kalėdų projekto ,,Sodai sodai, leliumai" dalyviams dalintis užduotimis, bendrauti ir palaikyti vieni kitų idėjas.

   

 

                  PROJEKTAS "PIEŠIU MUZIKĄ"

                  Dailė ir muzika – tai tyla ir garsas, spalva ir skambesys. Tai dvi erdvės, kurios sklidinos grožio ir jausmo. Šios dvi erdves gali suvienyti ir viena kitą papidyti. Vaikams buvo pasiūlyta pabūti dailininkais ir klausantis Šopeno ,,Noktiurnų" perkelti muziką į piešinį. Vaikai piešė tai, ką girdėjo ir jautė klausydami muzikos kūrinio. 

 

Skaityti 19439 kartai Atnaujinta Pirmadienis, 22 vasario 2021 09:25

Ariogalos lopšelis-darželis
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Smėlynų g. 7A, Ariogala, LT-60265, Raseinių r. sav.
Telefonas: (8 428) 75002
El. paštas:  ariogalosld@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290082230