(8 428) 75 002 | ariogalosld@gmail.com | sitemap   sitemap

Pirmadienis, 16 rugsėjo 2019 15:46

APIE MUS

VIZIJA

Lopšelis - darželis - gėrio, grožio, etninių vertybių perdavimo įstaiga. Efektyviai dirbanti, užtikrinanti saugią, sveiką aplinką, palankią plėtoti kiekvieno ugdytinio individualias menines, kūrybines galias.

MISIJA

Lopšelis - darželis bendruomenės pastangomis ugdo aktyvų, savimi pasitikintį vaiką, pagal galimybes tenkina vaikų ir tėvų poreikius, sudaro prielaidas tolimesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje.

FILOSOFIJA

Vaikas - tai bręstanti asmenybė, turinti savo individualius poreikius, trokštanti įvairios veiklos, kad pažintų aplinką ir kurtų save. Vaiko ugdymas grindžiamas pagarba ir meile.

Ugdymo tikslas: atsižvelgiant į pažangiausias kiekvieno vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis.

Uždaviniai:
Siekti, kad vaikas:

  • plėtotų individualias fizines, socialines, pažinimo, kalbos ir bendravimo, kūrybines galias,
  • pažintų ir išreikštų save;
  • pozityviai bendrautų ir bendradarbiautų su suaugusiais ir vaikais, mokytųsi spręsti kasdienes
  • problemas, atsižvelgti į savo ir kitų ketinimus, veiksmų pasekmes;
  • aktyviai dalyvautų ir kūrybiškai išreikštų save šeimos, ugdymo įstaigos ir vietos  bendruomenės gyvenime; 
  • pažintų ir perimtų tautos kultūrą, savo krašto papročius, folklorą, žmonių darbus, liaudies dainas, ratelius, žaidimus;
  • mokytųsi pažinti ir veikti: žaistų, keltų klausimus, tyrinėtų, rinktųsi veiklos būdus ir priemones, samprotautų apie tai, ko išmoko, numatytų tolesnės veiklos žingsnius.

Ugdant vaikus lopšelio–darželio pedagogai vadovaujasi Lopšelio–darželio ikimokyklinio ugdymo programa ir Bendrąja priešmokyklinio ugdymo programa. 

Pagrindinė lopšelio–darželio veiklos kryptis – meninė. Įstaigoje veikia meno studija „Spalviukai“. Šioje studijoje pedagogai padeda vaikams išreikšti save per įvairias meno raiškos priemones. Studijoje rengiamos vaikų darbų parodėlės pagal metų laikus, vyksta pasakų inscenizavimas.

Lopšelio – darželio bendruomenė įstaigoje įkūrė seklytėlę, kurioje vaikai supažindinami su senoviniais buities daiktais, joje rengiamos advento vakaronės. Kalendorinės šventės siejamos su tautinėmis, religinėmis tradicijomis ir papročiais.

Lopšelyje–darželyje vyksta įvairūs renginiai: tradicinių švenčių rytmečiai (Velykų, Kalėdų), švenčiami ugdytinių gimtadieniai, vykdomi įvairūs projektai. Lopšelio-darželio ugdytiniai dalyvauja įvairiuose rajoniniuose ir respublikiniuose renginiuose, konkursuose. Įstaiga dalyvauja tarptautinėje vaikų socialinų įgūdžių ugdymo programoje „Zipio draugai“, respublikinėje programoje „Pienas vaikams“ ir kt.

Skaityti 31044 kartai Atnaujinta Ketvirtadienis, 09 rugsėjo 2021 11:00

Ariogalos lopšelis-darželis
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Smėlynų g. 7A, Ariogala, LT-60265, Raseinių r. sav.
Telefonas: (8 428) 75002
El. paštas:  ariogalosld@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290082230